Presset øker på Riis-Johansen

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen opplever et sterkt økende press for å få til en støtteordning for småskala vannkraftproduksjon og annen fornybar energiproduksjon. Som ventet er en del av uenigheten knyttet til hvem som skal få sertifikater, både i forhold til eksisterende kraftverk og kraftverkenes størrelse.
For Småkraftforeninga er det et absolutt krav at alle med byggestart etter 01.01.2004 blir omfattet av ordnigen. Dette er lovet av alle de 5 siste olje- og energiministrene (siden 2004) og det vil være et gigantisk løftebrudd og lurereri å fravike denne lovnaden nå. Mange krafverk er bygget nettopp basert på løftene om grønne sertifuikater.

I forhold til effektstørrelse må saken stå lettere. Her er det jo interne forhold i regjeringen som er utfordringen, ikke svenskene.

Småkraftforeninga mener at å kun gi sertifikater til kraftverk under 1 MW i realiteten er det samme som å ikke innføre sertifikater. Utbudet av sertifikater vil bli altfor lite, og volummessig vil heller ikke mini- og mikrokraftverkene kunne bidra til det ønskede fornybart volumet.

Les mer her: http://www.aftenbladet.no/energi/klima/996637/Regjeringen_vil_ha_groenne_sertifikater_til_hoesten.html

og her:
http://www.nationen.no/nyhet/article4170603.ece

og her:
http://www.nationen.no/nyhet/article4169935.ece: