Statkraft planlegger egne kabler til utlandet

Fra Norge finnes det i dag kabler til Sverige, Finland, Danmark og Nederland. Statkraft mener dette ikke er nok.Anslagene som ligger i Statnetts systemplan er for beskjedne. Hvis vi skal realisere våre investeringer på fornybar energi, må vi investere i overføring, sier konserndirektør Jørgen Kildahl i Statkraft til tu.no

Småkraftforeninga mener dette er gode nyheter. Hvis man skal unngå situasjoner med dumping av kraftprisene slik vi opplevde våren og sommeren i Sør-Norge i fjor, er det viktig å ha en mulighet til å få ut overskuddsproduksjonen.

Særlig viktig blir dette hvis den kraftkrevende industrien i Norge reduserer sin produksjon og dermed forbruk. Aluminiumsindustrien i Norge forbruker alene om lag 25 TWh, og det er varslet betydelig kapasitetsreduksjoner hos Hydro sine anlegg Norge. Tilsammen bruker kraftkrevende industri om lag 40 TWh årlig.

Produksjonen av ny fornybar energi er helt avhengig av at prisene er på et vist nivå, og siden sertifikatene glimrer med sitt fravær så må vi forhold eoss til markedsprisene alene.

Les mer feks her: http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1625471.ece