Borten Moe på ville veier

Senterpartiets Ola Borten Moe argumenterer i Nationen mot nye overføringskabler til utlandet. Han mener det vil øke kraftprisen og på den måten true norsk industri. Småkraftforeninga mener dette er et underlig utspill av flere årsaker. For det første bryter dette med alle øvrige politiske signaler om å satse på ny fornybar energiproduksjon. Å hindre utveksling av kraft mellom Norge og Europa vil kunne medføre svært lave kraftpriser noe som vil hindre at ny produksjonskapasitet blir realisert. Samtidig vil en manglende overføringskapasitet gi en høyere kraftpris i perioder med underdekning.
Ser man på småkraften isolert vil Borten Moes forslag være svært dårlig, og vi kan gå et snaut år tilbake i tid for å se hva som skjer når overføringskapasiteten til utlandet er redusert. Da var som kjent kraftprisen i NO1 området (Sør-Norge) under 10 øre/kWh samtidig som kraftprisen i NO2 (daværende kun midt-Norge) var 60 øre/kWh pga. av samme årsak.

Borten Moes holdning rimer også dårlig med Senterpartiets visjoner om Norge som Eurpas batteri, et yttrukk tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga lanserte for om lag ett år siden.

Småkraftforeninga håper Borten Moe ser rekkevidden av sin holding og kanskje tar en revurdering når han får tenkt seg om.

Les mer her: http://www.nationen.no/nyhet/article4175331.ece