Nytt småkraftverk planlegges

Et av Småkraftforeningas medlemmer, Albert Foss, satser frisk og planlegger nå å bygge småkraftverk nr. to. Albert Foss sier til Suldalsposten at han er er særs fornøyd med resultatet av småkraftverket som ble bygget på Foss i 2006. Nå ser han på mulighetene for å bygga ett nytt sammen med andre grunneiere.
Foss sier videre at småkraftverket er den beste investeringa han har gjort. Foss sammen med naboane Hallvard Foss og Bernhard Foss starta han opp med produksjon av kraft i mai for snart tre år sidan.

Småkraftforeninga er imponert av hva grunneierne har fått til og ønsker lykke til med det nye småkraftverkprosjektet.

Les mer her: http://www.suldalsposten.no/nyhet.cfm?nyhetid=3566