Øyni kraftverk under planlegging

Enda ett av Småkraftforeningas medlemmer har kommet seg gjennom konsesjonsprosessen med noenlunde akseptable vilkår, og planlegger nå bygging av Øyni kraftverk i Seimsdal. Småkraftforeninga merker at NVE strammer inn saksbehandlingen, noe som resulterer i flere avslag og generelt sett strengere vilkår for de som får konsesjon.
Småkraftforeninga synes denne utviklingen er uheldig og trolig også lite forenlig med de politiske målsetningene om å utløse mer fornybar energi i Norge.

Småkraftforeninga ønsker Anders Seim jr. og de andre fallrettighetseierne lykke til med realiseringen av Øyni kraftverk.

Les mer her: http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article4175583.ece