Småkraftforeninga deltok på småkraftseminar

EBL og NVE arrangerte i går sitt årlige småkraftseminar på Gardermoen. Småkraftforeninga deltok med en presentasjon av et småkraftprosjekt v/ Egil Berge, Eidsdal Kraft AS. Daglig leder hadde dessuten en gjennomgang av manglende og ustabile rammebetingelser samt deltok i den påfølgende paneldebatten. Også styreleder Trond Ryslett deltok på arrangementet. NVE ville ha svar fra Småkraftforeninga på hvorfor en relativt stor andel av mikro- og minikraftverkene ikke blir realisert til tross for at de både er fritatt konsesjonsbehandling og har fått offentlig samtykke.
Svaret fra Småkraftforeninga er lagt ut i dokumentbasen.