Fornybar energi kan dekke 40% av elbehovet i 2050

Dette fastslår en rekke forskere på en vitenskaplig klimakongress i København, hvor om lag 2000 forskere fra 70 land møtes til konferansen “Climate Change, – Global Risks, Challenges and Decisions”. Det interessante blant annet for norske småkraftprodusenter, er at forskerne forutsetter tilstrekkelig økonomisk og politisk støtte. Forskerne sier videre at hvis fornybar energi ikke får full støtte, vil det ikke være mulig å levere mer enn 15 prosent av verdens kraftbehov i 2050.

Overført til norske forhold er det klart at småkraftens bidrag på om lag 20 TWh også vil kreve en kraftfull støtteordning, og hvis de preluminære målene nedfelt i EUs fornybart direktiv skal nås innen 2020, må det etableres kraftige incentiver raskt.

Man kan altså ikke legge opp til at målesetningene skal realiseres i henholdsvis 2019 og 2049.

Les mer her: http://www.adressa.no/nyheter/article1290752.ece