Haga vil ha en grønn superminister

Tidligere Olje- og energiminister Åslaug Haga vil ha en grønn superminister, og mener at klimakampen svekkes ved å ha to departementer som delvis motarbeider hverandre. Småkraftforeninga er enige i dette og vi har forlengst lansert FED – Fornybar Energi Departmentet (må ikke forveksles med den Amerikanske sentralbanken – Federal Reserve).
Både England og Danmark har forøvrig egne klimaministre.

Det kan dessuten se ut som det er flertall på Stortinget for å se på departementsstrukturen rundt dette med klima, energi og miljøvern.

Les mer om saka her: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article403723.ece