Grønne sertifikater helt i det blå

I siste nummer av Europower går det frem at forhandlingene med svenskene om et felles sertifikatmarked er helt i det blå. Pressesekretæren til næringsminister Maud Olofsson, Frank Nilson, sier rett ut de på svensk side er redd for en devaluering av sine sertifikater og at Sveriges fornybarenergi skal bli nedbygget.
I tillegg uttaler styreleder i den svenske småkraftforeningen Lars Rosen at de ikke ønsker felles sertifikater med Norge. Rosen begrunner dette med at alle investeringer vil komme i Norge. Den svenske småkraftforeningen sier de vil fortsette med å arbeid mot et felles sertifikatmarked.

Mye tyder på at forhandlingene nå er over for denne gang og at de først tas opp igjen til høsten. Det synes derfor stadig mer sikkert at man ikke vil rekke å få en avklaring innen 1. oktober som lovet.

Småkraftforeninga er sterkt bekymret for denne utviklingen og at sertifikatene nå i realiteten utsettes på ubestemt tid.

Vår holdning er at OED gjerne må diskutere sertifikater med Sverige, men man MÅ samtidig arbeide for en plan B, nemlig et eget norsk sertifikatsystem. Da kan man legge frem en egen norsk ordning i løpet av året.

Dagens oppslag i Nationen understreker alvoret i situasjonen og det faktum at vi mer enn noensinne trenger en støtteordning, ikke bare for å utløse ny produksjon men også for bevare eksisterende produksjon.