Ny energi- og klimaplan presenteres i dag

Planen svarer på blant annet følgende spørsmål: Hvor mye fossil energi må fases ut – hvor mye fornybar energi må bygges ut – hvor mye energi må spares? Hvilke konkrete tiltak må gjennomføres – og hva vil de koste?
Det er EBL, BI og SINTEF Energiforskning som har gått sammen om å lage en samlet energi- og klimaplan for Norge. Planen blir presentert i dag av Jørgen Randers, professor ved BI, Sverre Aam, adm. direktør ved SINTEF Energiforskning og Steinar Bysveen, adm. direktør i Energibedriftenes Landsforening , EBL. Presentasjonen finner sted i Rococosalen til Grand Hotel i Oslo fra kl 13-14.30

Les mer her: http://www.ebl.no/article.php?articleID=1820&categoryID=6
http://www.ebl.no/getfile.php/FILER/N%E6ringspolitikk/Klima/Endelig%20ENKL-rapport.pdf
Les planen her: