PowerPoint frå småkraftmessa på nettet

PowerPoint-presentasjonane frå alle innlegga på småkraftmessa i Ålesund ligg no ute på nettsida. Klikk på linken ÅRSMØTET i menyen til venstre.