Klage avvist

OED har behandlet klage vedrørende pålegg om logging av minstevassføring. Klagen er nå behandlet av OED. Klagen er forsåvidt avvist men OED signaliserer at NVE skal differensiere kravene om logging ut fra kraftverkenes størrelse.
Småkraftforeninga mener dette er en såpass klar anmodning om å utvise et fornuftig skjønn, slik at pålegget kan være til å leve med.