SV vil ha økt satsning på fornybare energikilder

SV har nylig avsluttet sitt landsmøte og har formulert et arbeidsprogram for den neste stortingsperioden. I arbeidsprogrammet vil SV ha en økt sastning på fornybare energikilder og en redusert satsning på olje og gass. Når det gjelder transportsektoren så kliner de til med forbud mot biler som utelukkende kan gå på fossilt drivstoff innen 2015.
SV skal ha ros for ambisiøse partiprogrammer og vi håper SV også i praksis følger opp målsetningene i arbeidsprogrammet, slik at det faktisk kan bli realisert mer fornybar energiproduksjon.

Grønne sertifikater også for småkraftverk vil være et av de mest effektive virkemidlene i så måte, og vi håper SV er villige til å snu i dagens standpunkt hvor SV ønsker at kun kraftverk under 1 MW skal kunne tildeles sertifikater.

Les mer her:
http://www.sv.no/content/view/full/5871