Zero med krast oppgjør mot talltriksing

Einar Håndlykken, leder av Zero (se www.zero.no), går i dag kraftig ut mot norsk klimapolitikk generelt og talltriksingen til regjeringen og oljeindustrien spesielt. Håndlykkens poeng er at både regjeringen og oljesektoren sammenligner dagens utslippsregime opp mot hypotetiske “worst case scenarier”, og ikke med de reelle utslippstallene.
Talltriksingen er bortimot umulig å forstå og gjør at Norge rent hypotetisk fremstår langt bedre enn det vi fortjener.

Småkraftforeninga mener Håndlykken setter fingeren på en viktig problemstilling, og trolig er denne talltriksingen en av årskane til at vi ikke klarer å sette oss forståelige mål med et sett av effektive virkemidler.

Les mer her: http://e24.no/kommentar/spaltister/haandlykken/article2992726.ece