Småkraftverk under 3 MW blir unntatt to-prismodellen

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen bekrefter i dag at småkraften under 3 MW får et unntak fra den dyrere to-prismodellen, gjeldende balanseavregning. Småkraftforeninga har dermed fått gjennomslag for en svært viktig sak, og selv om vi ideelt sett kunne ønske oss et høyere innslagspunkt, må vi si oss godt fornøyd med dette resultatet. Småkraftverk større enn 3 MW kan dessuten komme relativt godt ut av situasjonen hvis de velger å omsette kraften via NEAS avtalen. Påslaget blir da kun 0,2 øre/kWh i forhold til de som beholder en-prismodellen.
Småkraftforeninga vil gi Riis-Johansen ros for å lyttet til Småkraftforeningas argumenter og dette viser at han ønsker å legge til rette for småkraften.

Endringene gjelder fra 1. oktober i år.