Sogn og fjordane med småkraftplan

Sogn og Fjordane fylkeskommune er på trappene med ny vind- og småkraftplan. På et arrangement i dag presenterte fylkeskommunen i Norges største småkraftfylke fremdriftsplanen for vind- og småkraften i fylket. Småkraftforeninga er spent på S&F sin vinkling, men med Hordaland og Nordland fylkeskommuner sine planer (utkast) i frisk minne, er vi realistiske pessimister. Det er viktig at slike planer ikke får preg av å være en Samlet Plan for småkraftverk, vind inkludert.
En rangering av potensielle prosjekter hvor foretningsideen er at noen skal velges ut kan Småkraftforeninga ikke akspetere, og vi vil advare mot at “vernehensynene” får dominere planene.

Les mer her: http://www.sfj.no/cmssff/cmsmm.nsf/lupgraphics/FT23mars09_FDParbeidet_joarhelgheim.pdf/$file/FT23mars09_FDParbeidet_joarhelgheim.pdf