Nordkraft AS kjøper Fjellkraft AS

Nordkraft AS som er et datterselskap av Narvik Energi AS kjøper 76,7% av aksjene i Fjellkraft AS. Ikke overraskende var det et Nord-Norge basert firma som kjøpte Fjellkraft. Fjellkraft har hovedtyngden av sin portefølge nettopp i Nord-Norge.
Dette er det tredje oppkjøpet på kort tid. Det er videre verdt å merke seg at oppkjøpene i stor grad dreier seg om portefølgeoppkjøp, ikke realiserte kraftverk.

Fjellkraft fortsetter fra sin base i Oslo, og administrerende direktør Thorstein Jenssen skal lede Fjellkraft også videre.