Stoltenberg vil statse på småkraft

Statsminister Jens Stoltenberg ønsker økt satsning på blant annet småkraft. Formålet er å skaffe til veie nok industrikraft. Småkraftsatsningen er en del av en seks punkts tiltakspakke for et nytt industrikraftregime. Stoltenberg vil styrke NVE sin konsesjonskapasitet som en del av tiltakspakka.
Småkraftforeninga er glad for at statsministeren er så tydelig på at han vil støtte småskala vannkraft, noe som ikke har vært så opplagt tidligere.

Les mer her: http://www.aftenbladet.no/lokalt/1005517/Stoltenberg_vil_ha_industrikraftregime.html