NVE har lansert nye nettsider

NVE sier at de nye sidene representerer både en visuell oppdatering og ny organisering av innhold.
I tillegg markerer dette en overgang til ny publiseringsplattform som gir NVE bedre muligheter for utvikling av interaktive tjenester som kommer brukerne tilgode.

Se selv: www.nve.no