Sparebanken Møre sitt foredrag er lagt ut på hjemmesiden

Sparebanken Møre sitt foredrag om arv og generasjonsskifte er nå tilgjengelig på vår hjemmeside. Petter Sætre sitt foredrag er etterspurt av flere og temaet vil bli mer og mer relevant, og det er viktig å ha gjort seg noen tanker om temaet før en står midt oppe i det.