Stranda kommune med forslag til Samla Plan for småkraftverk

Planiveren er i ferd med å ta helt over. Sist ut er Stranda kommune som er i ferd med å vedta en kommunedelplan for vassdrag – eller Samlet Plan for (egentlig mot) småkraftverk som den burde hete. Det er nemlig det den i realiteten er, og det legges opp til en tredeling av kommunenes småkraftressurser der en svært stor andel av potensialet kommer i rød sone, hvor det ikke ønskes utbygginger.
Stranda kommune har laget planen etter mal av NVE sine retningslinjer for fylkesvise planer for småkraftverk. Her har nok Stranda blandet fylke med kommune (for kommuner med ambisjoner kan jo det lett skje), og det vil være svært uheldig og trolig også lovstridig å rangere prosjkter kun ut fra en ekstern miljørapport som til alt overmål er forfattet av et naturvernmiljø (Miljøfaglig utredning, Tingvoll).

Planen er på høring med høringsfrist 2. april 2009.

Les mer om planen her: http://www.stranda.kommune.no/innsyn.aspx?MId1=103&Back=1&response=journalpost_detaljer&journalpostid=2009000473