N-Trøndelag i gang med fylkesvis småkraftplan

Så har også Nord-Trøndelag fylkeskommune bestemt seg for å kaste seg på plantoget, og har sendt ut forslag til planprogram for små vannkraftverk i fylket. Småkraftforeninga er ikke betrodd en plass i referansegruppa, men vi vil kreve en slik plass med det første. Dernest vil vi etter beste evne prøve å unngå at også denne planen blir en ny Samla Plan for småkraftverk, med en streng prioritering av områder som kan nyttes til småkraftutbygginger.
Mer info om planarbeidet finnes her: http://klima.ntfk.no/