OED ikke fornøyde med utbyggingstakten

Statssekretær i OED Sigrid Hjørnegård gir i dagens Nationen uttrykk for at hun ikke er fornøyd med at stadig færre småkraftverk blir realisert til tross for at de har fått konsesjon. Småkraftforeninga mener dette skyldes manglende rammevilkår, deriblant en fallende kraftpris i kombinasjon med en fraværende støtteordning.
Det er en myte at all småkraft er lønnsomt og at vi bygger uansett. De beste prosjektene er allerede bygget ut og et stort flertall av de som har fått konsesjon eller ligger i konsesjonskøen, vil med dagens kraftpriser være helt avhengig av en støtteordning hvis de skal bli realisert.

Les hele saken her (og husk å stemme):