SV åpner for at all småkraft skal få sertifikater

I siste utgave av bransjebladet Energi, svarer SV Inga Marte Thorkildsen bekreftende på spørsmål om all småkraft bør inkluderes i ordningen med grønne sertifikater. Det er nye og gledelige takter fra SV, som inntil helt nylig hardnakket har holdt fast ved at kun mikro- og minikraftverkene (under < 1 MW) skal være sertifikatberettighet. Småkraftforeninga mener denne holdningsendringen gjør at sannsynligheten for å lykkes med et norsk-svensk sertifikatmarked øker, samtidig som et eget norsk sertifikatmarked også er mer sannsylig siden volumet blir vesentlig større når småkraften blir med.