Navarsete lover sertifikater FØR valget

Navarsete forserer dermed sertifikatsaka kraftig. Tidligere har fristen vært 1. oktober altså etter valget. Småkraftforeninga er selvsagt fornøyd med Navarsete sin offensive holdning, og vi forventer nå fullt trykk på forhandlingene med Sverige. Vi forventer også at man arbeider med en plan B hvis svenskesporet nok en gang går i vasken.
Småkraftforeninga ønsker Navarsete/Riis-Johansen lykke til med arbeidet og vil minne om følgende:

* Stortingsmelding nr. 11 (2006-2007) må ligge fast.
* Også småkraften må inkluderes i ordningen (noe nå også SV innser).
* Ordningen må bli teknologinøytral og rettighetsbasert.