Småkraftforeninga samarbeider med Energiforeningen på UMB

Energiforeningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås og Småkraftforeninga har inngått en intensjonsavtale om samarbeid. Energiforeningen er den nyeste studentforeningen ved UMB og er knyttet opp mot studenter som går fornybar energi studiene.
Avtalen innebærer blant annet følgende:
• Studenter og medlemmer i Energiforeningen får gratis adgang til Småkraftmessa som er et årlig arrangement.
• Småkraftforeninga kan bidra med foredrag i samarbeid med Energiforeningen.
• Energiforeningen kan slippe til i Småkraftforeningas fora dvs. Småkraft-Nytt og på vår hjemmeside www.småkraftforeninga.no for presentasjon av relevant stoff for eksempel informasjon om egne arrangementer.

Småkraftforeninga følger dessuten utviklingen av et nytt masterstudium i fornybar energi ved UMB, og vi sitter i en referansegruppe som skal kvalitetssikre studietilbudet.

Les mer om energiforeningen på deres nye hjemmesider.