Forslag fra Frp om å inkludere småkraftverk i et grønt sertifikatmarked

Stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien og Torbjørn Andersen, alle Frp, har kommet med forslag til Stortinget om å inkludere småkraftverk i et grønt sertifikatmarked Bakgrunnen for saka er Soria Moria erklæringens utelatelse av småkraften fra et mulig sertifikatmarked.
Saken er oversendt Energi- og miljøkomiteen for behandling.

Småkraftforeninga er glad for dette inititiativet fra Frp og i motsetning til tidligere vurderer vi at forslaget har en liten mulighte til å få støtte fra regjeringspartiene. Dette skyldes at SV nå har gitt signaler om at all småkraft skal kunne inkluderes i sertifikaordningen.

Saken blir trolig behandlet rette etter Påske.

Terje Aasland er forøvrig saksordfører.