FSN angriper småkraften – igjen

I dagens Nationen kommenterer daglig leder i Forum for strategisk nettutvikling (FSN), Knut Lockert, Riis-Johansen ønske om en lik nettariff for hele landet. Lockert – som representerer mange nettselskaper – har lenge ment at småkraftprodusentene må ta alle kostnader med å få levert ny fornybar kraft inn på nettet. Forbrukerne skal i følge Lockert skjermes for alle kostnader.
Småkraftforeninga menener Lockert’s resonnement er underlig all den tid vi har veldefinerte overordnede politiske målsetninger om å øke produksjonen av ny fornybar energi. I tillegg er det også en overordnet målsetning med energieffektifisering og sparing.

Med disse to målsetningene som bakteppe virker det underlig å gå inn for å øke kostnadene til potensielle produsenter av fornybar energi, samtidig som forbrukerne skal få rimeligere nettleie. Det siste vil opplagt ikke bidra til økt sparing.

Småkraftforeninga mener Lockert forsøker å avspore debatten, og vi har også problemer med å forstå hvorfor det er viktigere å beskytte forbrukerne framfor å stimulere til ny produksjon.