Storstilt satsning i utlandet

Mens det i praksis ikke bygges en eneste vindmølle i Norge, investerer norske selskaper enorme beløp i utlandet. StatoilHydro og Statkraft går nå sammen om en stor vindkraft utbygging i Storbritannia. Vinparken som skal ligge utenfor Sheringham Shoal skal ha en samlet effekt på 315 MW og gi en årsproduksjon på om lag 1,1 TWh. Det gir en driftstid på ca. 3500 timer per år.

Det planlegges i investere 10 mrd. kr, og vindmølleparken forvenets å komme i drift i 2011.

Småkraftforeninga mener dette er nok et eksempel på at rammevilkårene for fornybar energi i Norge er for dårlige. Norge vil foruten å gå glipp av eksportinnketer fra ny fornybar energi, også miste muligheten til å bygge opp egen kompetanse og en egen leverandørindustri.