Småkraft i spørretimen

Småkraften var sammen med annen fornybar energi et av temaene i Stortingets spørretime i går. Olje- og energiministeren måtte svare på en rekke spørsmål fra opposisjonen vedrørende vindkraft og småskala vannkraft.
Som regel kommer det ikke så mye nytt ut av disse spørretimene, men debatten kan likevel være interessant å følge (se link).