Småkraftforeninga bistår utviklingen av et nytt studietilbud for fornybar kraft

Småkraftforeninga samarbeider med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) om å utvikle et masterstudium i fornybar energi. Les mer på UMBs hjemmesider.