Turistforeningen ønsker å bygge mikrokraftverk på Hardangervidda

DNT Oslo har søkt om å bygge et mikrokraftverk på Hardangervidda ved Krækkja turisthytte. DNT ønsker å etablere et mikrokraftverk på om lag 45 kW innen for Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde, som grenser inntil Hardangervidda nasjonalpark.
Begrunnelsen for søknaden er at mikrokraftverket vil erstatte bruken av dieselaggregater på turisthytta og således spare miljøet for CO2-utslipp.

Småkraftforeninga synes dette er en god og relevant begrunnelse og vi håper DNT Oslo får byggeløyve.

Samtidig har Turistforeningen markert seg som en av de argeste motstanderne av småskala vannkraftutbygginger i Norge, og vi håper nå at Turistforeningen ser nytten av også andres utbyggingsplaner.

Les mer på linken.