Småkraftforeninga møtte Inga Marte Thorkildsen

Småkraftforeninga møtte i dag Inga Marte Thorkildsen som sitter i Energi- og miljøkomiteen for SV. Temaet var behovet for sertifikater og småkraftens sysselsettingspotensiale. Thorkildsen bekreftet ovenfor Småkraftforeninga at SV nå vil gi sertifikater for all småkraft. SV har tidligere gitt uttrykk for at de kun ville inlemme mikro- og minikraftverkene i en seertifikatordning.
Med dette klare standpunktet er enda et hinder ryddet av veien for å nå målet om en sertifikaordning også i Norge.

Videre ble småkraftens betydelige sysselsettingspotensiale diskutert, og det er Småkraftforeningas inntrykk at Thorkildsen både var noe overrasket og interessert av nivået på verdiskapning og sysselsettingspotensial.