Byggestopp i småkraftbransjen

På NVE seminaret om Småkraft i mars i år, la NVE frem statistikk som viser at byggingen av småskala vannkraftverk nærmest har stoppet opp. Småkraftforeninga er alt annet enn overrasket over dette. Fallende kraftpriser kombinnert med en svært uavklart sertifikatsituasjon gjør at mange utsetter beslutningen om bygging.
Alle som bygde etter 01.01.2004 har dessuten tatt en betydelig risiko med hensyn til om de skal få eventuelle sertifikater eller ikke. Denne risikoen opplever alle potensielle utbyggere også nå siden det er helt uavklart hvem som som eventuelt blir sertifikatberettighet.

Som kjent har Regjeringen lansert en avklaringsfrist 1. oktober i år, og svært få vil påbegynne nye kraftverksprosjekter før sertifikatsaken er avklart.

Det Regjeringen i realiteten har gjort er å innføre en byggestans til 1 . oktober 2009.

Etter valget kan dessuten alt skje. En ny regjeringen vil kanskje ikke ta så lett på tidligere Regjeringers lovnader, noe som øker usikkerheten ytterligere.

Det næringen trenger er først og fremst stabile rammevilkår, og den sittende Regjeringen har nå en unik mulighet til å bli historiske hvis de innfører et grønt sertifikatmarkdet i sin regjeringsperiode.

Om de velger å benytte seg av denne lissepasningen gjenstår altså å se.