Småkraftseminar i Tromsø

Småkraftforeninga planlegger et gratis dagsseminar om utbygging av småkraft på Radisson SAS Hotel i Tromsø 4. juni i år.
Påmeldingsfristen er 1. mai. Hva og hvor: Småkraftforeninga arrangerer et dagsseminar om småkraftutbygging 4. juni kl. 1000-1530 på Radisson SAS Hotel i Tromsø.

For hvem: Kurset retter seg mot potensielle småkraftutbyggere, enten i egen regi eller sammen med andre.

Hvorfor: Formålet er å gi økt kompetanse om bygging av småkraftverk.

Kurset er gratis. Lunjs kan kjøpes på hotellet.

Bindende påmelding sendes per e-post til: kristina.moen@norskog.no

Spørsmål rettes til Bjørn Lauritzen, 22518900 eller e-post: bjorn.lauritzen@norskog.no

Program (kan bli endringer):

Sentralt i kurset vil være avtalegjennomgang, hvordan prosjektere, krav til søknader deriblant konsesjonssøknaden, valg av entreprenører/leverandører, finansiering og omsetning av kraft.

Program:

1000-1015 Velkommen v/ daglig leder i Småkraftforeninga Bjørn Lauritzen

1015-1045 Gjennomgang av grunneieravtaler v/ Terje Engvik, Bondelaget

1045-1115 Planlegging/prosjektering av småkraftverk v/ Småkraftkonsult

1115-1200 Krav til konsesjonssøknaden v/Øystein Grundt NVE

1200-1245 Lunsj

1245-1315 Rørgater – typer – dimensjoner – klasser v/ Bjarte Skår, Br.Dahl

1315-1345 Finansiering av småkraftverk, lokal bank

1345-1415 Pause med kaffe og frukt

1415-1445 Kraftmarkedet og omsetning av kraft, NEAS

1445-1500 Oppsummering ved Bjørn Lauritzen.

OBS. Begrenset antall plasser.