Forskrift om investeringsplikt og anleggsbidrag på høring

NVE har som tidligere varslet nå sendt ut på høring forslag til endrede regler for beregning av anleggsbidrag og forslag om investeringsplikt for nettselskapene. Som fryktet inneholder høringsutkastet en adgang for nettselskapene å utvide grunnlaget for beregning av anleggsbidrag til det overliggende maskede nettet. Dette medfører at produsentene i langt større grad enn tidligere kan måtte betale for oppgraderingene i nettet.
Forslaget om investeringsplikt vil dermed bli effektivt pulverisert og fremstår nå ikke lenger som et kvantesprang for å utløse mer fornybar enrgiproduskjon.

Link til høringsdokumentet er lagt ut.

Høringsfristen er 1. juli 2009 og vi ber om eventuelle innspill fra medlemmene i god tid innen fristen.