Skattesmell kan unngås

Det er en viss fare for at en overdragelse av en kraftverkskonsesjon fra konsesjonshaver til et aksjeselskap kan eksponeres for beskatning. Den gode nyheten er at dette imidlertid ganske enkelt kan unngås. Grunneierne kan utvikle prosjektet gjennom et aksjeselskap allerede fra starten av. Da må man imidlertid stifte og registrere aksjeselskapet med én gang (SUS kan man benytte i maks 3 måneder – fra stiftelse til registrering).
Hvis ikke, vil grunneierne etterhvert bli ansett for å drive virksomhet og hvis de da senere overfører prosjektet til et AS, vil de (ikke ASet) anses for å ha realisert prosjektet basert på virkelig verdi (noe som kan gi høy skatt dersom grunneierne er fysiske personer).

Dersom man først anses for å drive næringsvirksomhet i felleskap eller alene, vil dette kunne bli ansett som et ansvarlig selskap (ANS/DA) eller et enkeltpersonforetak. Da kan man omdanne dette skattefritt til AS dersom man følger den fremgangsmåten som er angitt i skatteloven. Hvis man ikke følger denne fremgangsmåten, utløser omdanningen skatt for grunneierne.