Lager vindkraft på gården

Flere bønder vil sette opp egne vindmøller på eiendommen og bli selvforsynte med strøm. Småskala vindkraft kan for mange grunneiere bli den neste store satsningen, og mye tyder på at mange uten fallretter har latt seg inspirere av de mange småkraftutbyggingene i distriktene.
Småkraftforeninga har som kjent åpnet for å oppta vindkraftutbyggere, og vi ser mange av de samme næringspolitiske utfordringene så som nettilgang, behov for støtteordninger m.v.