Få manualer på norsk

De fleste bruksansvisninger/manualer som leveres sammen med el-mek utstyr til småkraftverk er på engelsk, noe som kan by på ekstra utfordringer og kan i noen tilfeller utgjøre et sikkerhetsproblem. Dette gjelder først og fremst for generatorer og annet elektrisk utstyr. I følge NVE er det ikke noe krav til leverandører av slik utstyr å oversette engelske manualer til norsk.
Det stilles først krav når installasjonen er over 15 MW ellers er det arbeidsmiljølovens bestemmelser som gjelder.

Småkraftforeninga vil istedet derfor oppfordre alle leverandører av slikt utstyr å ta seg bruet med å oversette engelske manualer til norsk.