Statkraft ønsker å kjøpe opp små nettselskaper

Europower meldte i går om en oppsiktsvekkende nettnyhet, nemlig at Statkraft har en strategi på at de vil kjøpe opp små nettselskaper som så skal inndeles i regionale nettselskaper. Det foreligger t.o.m. et eget navn på det nye selskapet, Statkraft Distribusjon.
Småkraftforeninga mener dette er spennende nyheter og vi har etterlyst en sammenslåing av mindre nettselskaper slik at investeringsevnen øker og uten at innmatningstariffer eller nettleien for forbrukskunder vil øke.

I Norge har vi om lag 150 nettselskaper hvor mange er svært små. Eksempelvis har hele 45% av nettselskapene færre enn 5000 forbrukskunder, og da blir handlingsrommet til slike små nettselskaper naturlig nok begrenset.