Naturvernforbundet er ei klimasinke

Energipolitisk talsmann for SP Erling Sande langer ut mot Naturvernforbundet som han mener er en klimasinke. Sande viser blant annet til den kritikken som nylig kom fra Naturvernforbundet rettet mot småkraften der de vil ha full utbyggingsstopp. Sande peker også på at Naturvernforbundet tidligere har protestert intenst mot vindkraftverk, bioenergi – siden det da må bygges skogsveier og kraftlinjer.
Småkraftforeninga er helt på linje med Sande og mener Naturvernforbundet kommuniserer et stort paradoks. Til tross for at Naturvernforbundet erkjenner at globaloppvarming er vår tids største miljøutfordring, er de ikke villige til å bygge ut mer fornybar energi.

Tror virkelig Naturvernforbundet at forbruket av kull, olje og gass vil gå ned dersom det ikke finnes et energialternativ?