Riis-Johansen garanterer nettilgang

Olje- og energiministeren har gitt produsenter av fornybar energi, så som vind- og vannkraft, en lovfestet rett til nett. Det innebærer at nettselskapene i utgangspunktet ikke kan avvise ny produksjon fordi det ikke er tilstrekkelig nett i området. “Rett til nett” vil øke investeringene i nettet og sikre og styrke en god og stabil leveringspålitelighet for strøm.
Riis-Johansen sier videre at et mer modernisert nett vil føre til økte nettkostnader, særlig for de nettselskapene som ligger i områder der ny produksjon av fornybar energi vil bygges. For å hindre at kundene i disse nettselskapene skal bære de økonomiske belastningene ved regjeringas satsing på fornybar energi ønsker regjeringa å jevne ut prisforskjellene i nettariffer mellom ulike delene av landet.

Småkraftforeninga har omtalt endringene i energiloven i rosenede ordelag tidligere. Med lanseringen av slagordet “Rett til nett” så markerer ministeren vilje til å ta grep om den største flaskehalsen for å fremskaffe nye klimanøytral energi.

Riis-Johansen markerer samtidig at hele landet må være med på å ta kostnadene med oppgraderingene, noe som er både riktig og viktig.

Småkraftforennga er naturlig nok svært fornøyd med slagordet “Rett til nett”. Nettilgang har vært en av Småkraftforeningas hjertesaker de siste årene og det er gledelig å se at dette arbeidet nå har båret frukter.