LEC-ordningen sprengt

Mange småkraftprodusenter som er inne i LEC-ordningen i England, opplever betydelig avkortning av volumet som ønskes levert. Dette skyldes rett og slett kapasitetsproblemer på interconnectoren mellom Frankrike og England.
Småkraftforeninga vil prøve å få en oversikt over kapasiteten fremover.