Den gang da…

Byggingen av småkraftverk har nærmest stoppet opp og byråkratiet lurer på hvorfor. Det er fristene å ty til bibelske ligninger med bjelker og fliser. Det er et stort paradoks at forvaltningen feks NVE ikke skjønner hvorfor så mange småkraftverk som får konsesjon ikke realiseres. Svaret er delvis NVE selv – sammen med resten av det betydelige byråkratiet som er og fortsatt er i ferd med å bygges opp.
Fylkesvise neiplaner, bekkekløftregistreringer, vanndirektivet, lang konsesjonskø, økte miljøhensyn feks krav til minstevassføring mv., gjør at mange ikke ser seg i stand til å realisere potensielle prosjekter.

Det kan dessuten være godt å bli minnet om hva vi faktisk ble forespeilet bare for noen få år siden, nemlig en egen departemental strategi for ØKT satsning på småkraftverk.

Dessverre er nok denne arkivert en gang for alle, men mange kan ha godt av å bla litt i denne (se link).