Store nettbesparelser

Montel Powernews melder at danske nettselskaper kan spare en milliard på effektivisering ved å slå seg sammen. Over 80 prosent av de danske nettselskapene vil kunne øke effektiviteten ved å bli større, ifølge en rapport fra Energitilsynet.
Hvis alle nettselskapene i Danmark var like effektive som de beste, kunne selskapene samlet sett kutte kostnadene med nesten en milliard danske kroner, viser rapporten.

Årsaken er at Danmark, i likhet med Norge, er preget av mange små og mellomstore nettselskaper. Det er disse selskapene som kan spare penger, for eksempel ved å fusjonere.

Enkelte selskaper kan spare opp mot 30 prosent av sine kostnader. For alminnelige husholdninger tilsvarer dette en årlig reduksjon i nettleien på over 350 danske kroner.

Småkraftforeninga synes disse tallene er svært interessante og siden nettstrukturen er svært fragmentert også i Norge, vil vi anta at besparelsespotensialet er stort også i Norge.