Mer vassdragsvern

Stortinget behandler i disse dager den siste (?) utvidelsen av vassdragsvernet (supplering av verneplan IV). Det er først og fremst Vefsnavassdraget i Nordland som nå blir en del av vassdragsvernet. I tillegg foreslås vern av nedre deler av Tovdalsvassdraget i Agder.
Innstilling legges frem 4. juni 09.