Dropper fornybar energi

tu.no melder om at stadig flere store energikonsern dropper planlagte investeringer i ny fornybar energiproduksjon. Sist ut er BP og Shell. Årsaken er for lave energipriser som en følge av fallende etterspørsel etter blant annet olje.
Også potensielle norske småkraftprodusenter sitter i stor grad på gjerdet, og enten venter på at prisene skal ta seg opp og/eller til vi har fått på plass en effektiv støtteordning så som grønne sertifikater.