Høring i Energi- og miljøkomiteen

Stortingets Energi- og miljøkomite arrangerer i dag en høring om de foreslåtte endringene i energiloven. Lovforslaget omhandler blant annet en tilknytningsplikt for ny fornybar produksjon.
Høringen skjer fra kl 1610 – 1705.

Småkraftforeninga skal delta på høringen.

Se link for mer info.