Nasjonal høringskonferanse for vann

I forbindelse med implementeringen av EUs vanndirektiv avholdes det i dag (og i går) en nasjonal vannkonferanse på Sunnvollen, Buskerud. Småkraftforeninga vil holde innlegg på paralellseksjonen for vannkraft. Det er ingen hemmelighet at Småkraftforeninga er kritiske til deler av vanndirektivets implementeringsprosess i Norge.
Bakgrunnen er at det trolig legges opp til at vannregionutvalgene skal behandle etableringer av småkraftverk. Vi får dermed høyst sannsynlig enda et byråkratiserende forvaltningsnivå å forholde oss til.

Det er vårt inntrykk at det legges opp til en type samlet plan, temmelig likt det de fylkesvise planene for småkraftverk legger opp til.

De siste småkraftnæringa trenger nå er et dobbelt byråkrati, som ytterligere vil forlenge saksbehandlingen.