NVE truer med dagbøter

NVE har sendt ut brev med trusler om dagbøter til alle småkraftverk som ikke har sendt inn planer for logging av minstevassføring. Småkraftforneinga ønsker ikke at kraftverkene skal bli ilagt dagbøter, og anbefaler at man sender inn en enkel skisse på hvordan man har tenkt til å løse loggingskravet.
NVE har tidligere anydet en mer fleksibel vurdering av kravet, men siden de påklagede saken nå er avgjort og avslått av OED, så er det ingen vei utenom.